Αυτόματος αναλυτής Sysmex CA-660

Παραγωγικότητα: Έως 600 εξετάσεις /ώρα

Περιγραφή
Πλήρως αυτόματος αναλυτής παραμέτρων πήξης του αίματος Sysmex CA-660.

Χαρακτηριστικά

 • Μεγάλο μενού εξετάσεων (PT, aPTT, Fibrinogen,TT, AT III, Prot-C, Batroxobin Tie, Lupus Anticoagulant, Heparin, Factors, D-Dimer, VWF κλπ.)
 • Ευκολία προγραμματισμού με οθόνη αφής και φιλικό στον χρήστη λογισμικό
 • Αυτόματη διαχείριση αντιδραστηρίων, δειγμάτων εξετάσεων
 • Δυνατότητα αυτόματης αραίωσης δειγμάτων και αντιδραστηρίων ποιοτικής ανίχνευσης (controls) και βαθμονόμησης (calibrators)
 • Συνεχής φόρτωση δειγμάτων, αντιδραστηρίων και κυβεττών
 • Μεταφερόμενο στατώ αντιδραστηρίων 4 - ψυχόμενες θέσεις
 • Χρήση σωληναρίων αιμοληψίας με δυνατότητα barcode reader
 • Εξήντα (60) θέσεις δειγμάτων, έντεκα (11) κανάλια μετρήσεως
 • Δυνατότητα μέτρησης επειγόντων δειγμάτων
 • Ελεύθερη επιλογή αντιδραστηρίων
 • Ταχύτητα: max. 60 εξετάσεων/ώρα
0
/ώρα
Ταχύτητα Μέτρησης Δειγμάτων
0
Κανάλια Μετρήσεως

Ανάλυση Επειγόντων Δειγμάτων (STAT)

ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ ΒΟΗΘΕΙΑ ?

Το καταρτισμένο δυναμικό μας περιμένει να σας εξυπηρετήσει
με τον καλύτερο δυνατό τρόπο!