Καλλιέργεια Βιολογικών Υγρών

Αποτελεί ουσιαστικά μικροβιολογικές εξετάσεις των υγρών του ανθρώπινου σώματος. Περιλαμβάνει ένα εύρος διαγνωστικών αναλύσεων που οδηγούν στην ανίχνευση, απομόνωση και ταυτοποίηση παθογόνων μικροοργανισμών (κοινά μικρόβια και μύκητες).

Αν η καλλιέργεια είναι θετική, δηλαδή εντοπιστούν παθογόνοι μικροοργανισμοί, τότε διενεργείται περαιτέρω αντιβιόγραμμα.

Πρόκειται για ένα τεστ ευαισθησίας που προσδιορίζει την ευαισθησία παθογόνων μικροοργανισμών σε διάφορα αντιμικροβιακά φάρμακα.

Αναλυτικότερα:

Γενική Ούρων
Καλλιέργεια Ούρων
Καλλιέργεια Κολπικού Επιχρίσματος
Καλλιέργεια Ουρηθρικού Εκκρίματος
Καλλιέργεια Τραχηλικού Επιχρίσματος
Καλλιέργεια Πτυέλων
Καλλιέργεια Φαρυγγικού Επιχρίσματος
Μικροσκοπικη Εξέταση Κοπράνων (Παρασιτολογική)
Καλλιέργεια Κοπράνων για κοινά μικρόβια
Test κοπράνων για Mayer, Rota, Adeno, Campylobacter
Αντιβιογράμμα
Strep test

Έχετε απορίες;

Ενημερωθείτε για την Καλλιέργεια Βιολογικών Υγρών και κλείστε το ραντεβού σας σήμερα.