Μαγνητική Τομογραφία (1,5 Tesla)

Η μαγνητική τομογραφία είναι ένα από τα πιο σημαντικά εργαλεία πρόληψης και διάγνωσης καθώς προσφέρει υψηλής ακρίβειας απεικόνιση σχεδόν κάθε μέρους του σώματος. Πρόκειται για μια προηγμένης τεχνολογίας μη επεμβατική τεχνική απεικόνισης.

Ο υπερσύγχρονος μαγνητικός τομογράφος του εργαστηρίου μας (1,5 Tesla) καλύπτει όλες τις ανάγκες στη διαγνωστική μαγνητική τομογραφία ολοκλήρου του σώματος καθώς και τη διενέργεια ειδικών εξετάσεων, όπως μαγνητική αγγειογραφία, μαγνητική τομογραφία μαστών, πολυπαραμετρική μαγνητική τομογραφία προστάτη, φασματοσκοπία κλπ.

Ταυτόχρονα σε συνδυασμό με τον περιορισμό του χρόνου εξέτασης, τη μείωση του θορύβου και τη συνεχή οπτικοακουστική επικοινωνία του εξεταζόμενου με τον διαγνώστη βελτιώνεται σημαντικά η άνεση του ασθενή κατά τη διάρκεια της εξέτασης.

Αγγειογραφίες όλου του σώματος χωρίς σκιαγραφικό υγρό
Εγκεφάλου / Σπλαχνικού κρανίου
Θωρακικής Κοιλιακής χώρας
MRS Εγκεφάλου
Μαγνητική τομογραφία καρδιάς
Μαγνητική Τομογραφία ήπατος για φορτίο σιδήρου (για ασθενείς με αιμοσιδήρωση)
MRCP - Χολαγγειογραφία
Πυελογραφία
Σπονδυλικής στήλης
Μυοσκελετικού συστήματος
3D ανασύνθεση

Έχετε απορίες;

Ενημερωθείτε για όλες τις Απεικονιστικές Εξετάσεις και κλείστε το ραντεβού σας σήμερα.