Προληπτικά Προγράμματα

Η πρόληψη δεν έχει ηλικία

Το Διαγνωστικό Σταυρούλη διενεργεί όλες τις απαραίτητες προληπτικές εξετάσεις με ασφάλεια, ταχύτητα και αξιοπιστία καθώς είναι εξοπλισμένο με σύγχρονο εξοπλισμό, αναλυτές, τελευταίες τεχνολογίες και αντιδραστήρια νέας γενιάς. Με εσωτερικούς και εξωτερικούς ελέγχους ποιότητας, προσφέρουμε υψηλής ακρίβειας αποτελέσματα με σκοπό τη μέγιστη άνεση του ασθενή και την έγκαιρη διάγνωση.

Τα προληπτικά προγράμματα ελέγχου μπορούν να αποδειχθούν σωτήρια, εφόσον γίνονται στο χρόνο που πρέπει καθώς εξατομικεύονται με βάση το φύλο, την ηλικία, τον τρόπο ζωής και το ιατρικό ιστορικό κάθε ατόμου.

Προγράμματα Γενικού Check Up

Πρόκειται για ένα “βασικό” πρόγραμμα αιματολογικών εξετάσεων που περιλαμβάνει τον εργαστηριακό έλεγχο του αίματος , των νεφρών και του ήπατος , τα επίπεδα του σακχάρου , του ουρικού οξέος και των λιπιδίων (καλή και κακή χοληστερίνη) και μπορεί να συνδυαστεί με την απεικονιστική μελέτη του θώρακος.

 • Γενική Αίματος
 • ΤΚΕ
 • Σακχαρο
 • Ουρία
 • Κρεατινίνη
 • Ουρικό Οξύ
 • Σίδηρος
 • SGOT
 • SGPT
 • γ-GT
 • Χοληστερίνη
 • HDL
 • LDL
 • Τριγλυκερίδια
 • CPK
 • TSH
 • Γενική Ούρων
 • Α/Α θώρακος

Πρόκειται για ένα “βασικό” πρόγραμμα αιματολογικών εξετάσεων που περιλαμβάνει τον εργαστηριακό έλεγχο του αίματος, των νεφρών και του ήπατος, τα επίπεδα του σακχάρου, του ουρικού οξέος και των λιπιδίων.
 

 • Γενική αίματος
 • ΤΚΕ
 • Σάκχαρο
 • Ουρία
 • Κρεατινίνη
 • Ουρικό οξύ
 • Χοληστερίνη
 • Τριγλυκερίδια
 • HDL
 • LDL
 • SGOT
 • SGPT
 • γ-GT
 • ALP
 • Σίδηρος
 • Φερριτίνη
 • Γενική Ούρων

Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εξετάσεων που στοχεύει στην πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση των συχνότερων βιοχημικών παθολογικών ευρημάτων που αφορούν τους άνδρες αυτής της ηλικιακής ομάδας (όπως σάκχαρο, χοληστερίνη, ουρικό οξύ κτλ) αλλά και του προστάτη με μέτρηση του PSA (PSA = μια αιματολογική εξέταση που συμβάλει στην διάγνωση της καλοήθους υπερπλασίας ή σε ορισμένες περιπτώσεις και του καρκίνου του προστάτη.
Μπορεί να συνδυαστεί με ψηφιακή ακτινογραφία θώρακος.
 

 • Γενική αίματος
 • ΤΚΕ
 • Σάκχαρο
 • Ουρία
 • Κρεατινίνη
 • Ουρικό οξύ
 • Σίδηρος
 • SGOT
 • SGPT
 • γ-GT
 • ALP
 • Λευκώματα Ολικά
 • K, Na
 • Χοληστερίνη
 • HDL
 • LDL
 • Τριγλυκερίδια
 • Σίδηρος
 • Φερριτίνη
 • Βιταμίνη Β12
 • Φυλλικό οξύ
 • CPK
 • TSH
 • CEA
 • PSA
 • Γενική ούρων
 • Α/Α θώρακος (F + P)

Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε όλες τις γυναίκες άνω των 40 ετών περιλαμβάνοντας πλήρη αιματολογικό και βιοχημικό έλεγχο καθώς και Βιταμίνη Β12 και Φυλλικό οξύ.
Μπορεί επιπλέον να συνδυαστεί με τον ετήσιο έλεγχο Ψηφιακής Τομοσυνθετικής Μαστογραφίας.
 

 • Γενική αίματος
 • ΤΚΕ
 • Σάκχαρο
 • Ουρία
 • Κρεατινίνη
 • Ουρικό οξύ
 • Σίδηρος
 • SGOT
 • SGPT
 • γ-GT
 • ALP
 • Λευκώματα Ολικά
 • K, Na
 • Χοληστερίνη
 • HDL
 • LDL
 • Τριγλυκερίδια
 • Σίδηρος
 • Φερριτίνη
 • Βιταμίνη Β12
 • Φυλλικό οξύ
 • CPK
 • TSH
 • CEA
 • Γενική ούρων
 • Ψηφιακή Τομοσυνθετική μαστογραφία

Εξειδικευμένα Προγράμματα Εξετάσεων

 • Γενική Αίματος
 • Σίδηρος
 • Φερριτίνη
 • Βιταμίνη Β12
 • Φυλλικό Οξύ
 • Χοληστερίνη
 • HDL – LDL
 • Τριγλυκερίδια
 • SGOT
 • SGPT
 • Απολιποπρωτεΐνη Β
 • Απολιποπρωτεΐνη Α1
 • Lp(a)
 • Γενική Αίματος
 • Γενική Ούρων
 • Σάκχαρο
 • HbA1c (Γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη)
 • Μικροαλβουμίνη ούρων (πρώτα πρωινά ούρα)
 • Ουρία
 • Κρεατινίνη
 • Ουρικό Οξύ
 • Χοληστερίνη Ολική
 • Τριγλυκερίδια
 • HDL – LDL
 • Γενική Αίματος
 • Γενική Ούρων
 • Ουρία
 • Κρεατινίνη
 • Σάκχαρο
 • Ουρικό Οξύ
 • Κρεατινίνη Ούρων 24ωρου
 • Κάθαρση Κρεατινίνης
 • Πρωτεΐνες ολικές ουρών (λευκώματα) 24ωρου
 • CRP Ποσοτική
 • FVG1691A (LEIDEN)
 • FVH1299R (R2)
 • MTHFRC677T
 • MTHFRA1298C
 • ProthrombinG20210A
 • ß-Fibrinogen-455G>A
 • FactorXIIIV34L
 • PAI-1-6754G/5G
 • GPIIIaL33P(HPA-1)
 • ApoBR3500Q
 • ApoE.(Ε2,Ε3,Ε4)
 • ACEI/D
 • GPIa(C807T)
 • FV G1691A (Leiden)
 • FV H1299R (R2)
 • MTHFR C677T
 • MTHFR A1298C
 • Prothrombin
 • G20210A
 • ß-Fibrinogen -455
 • G>A
 • Factor XIII V34L
 • PAI-1 -675 4G/5G
 • PAI-1 -844 G>A
 • GPIIIa L33P (HPA-1)
 • ApoBR3500Q
 • Apo E. C526T
 • Apo E. T388C
 • ACE I/D
 • GPIa (C807T)
 • PAI-2 C1238G
 • eNOS G298A
 • EPCR A4600G (H3)
 • EPCR G4678C (H1)
 • LPA A5673G
 • Protein-s
 • Protein-c
 • Antithrombine III
 • Μετάλλαξη προθρομβίνης G20210A
 • Αντίσταση στην ενεργοποιημένη πρωτεΐνη C (APC-Resistance για έλεγχο του παράγοντα-V-LEIDEN)
 • Αντιπηκτικό λύκου (la)
 • Αντικαρδιολιπινικά αντισώματα igg
 • Αντικαρδιολιπινικά αντισώματα igm
 • Αντισώματα έναντι β2 γλυκοπρωτεΐνης igg
 • Αντισώματα έναντι β2 γλυκοπρωτεΐνης igm
 • Γενική Αίματος
 • Ομάδα αίματος Rhesus
 • Ηλεκτροφόρηση αιμοσφαιρίνης
 • Σάκχαρο
 • Ουρία
 • Σίδηρος
 • Φερριτίνη
 • Αυστραλιανό αντίγονο (hbsag)
 • Ηπατίτιδα c (anti-hcv)
 • Rpr (σύφιλη)
 • Αντισώματα hiv 1 & 2
 • Αντισώματα igg & igm έναντι ερυθράς
 • Αντισώματα igg & igm έναντι κυτταρομεγαλοίου
 • Αντισώματα igg & igm έναντι τοξοπλάσματος
 • Γενική ούρων
 • Ασβέστιο Αίματος
 • Φωσφόρος Αίματος
 • ALP
 • Ασβέστιο Ούρων 24ωρου
 • Φώσφορος Ούρων 24ωρου
 • 25 OH-VitD3
 • PTH
 • TSH
 • Ασβέστιο Αίματος
 • Φώσφορος Αίματος
 • ALP
 • Ασβέστιο Ούρων 24ωρου
 • Φώσφορος Ούρων 24ωρου
 • 25 oh-vitd3
 • PTH
 • TSH
 • Οστεοκαλσίνη – (δείκτης οστικής παραγωγής)
 • Υδροξυπρολίνη Ούρων 24h (ohp) – (αντανακλά την ταχύτητα καταβολισμού του κολλαγόνου)
 • Αμινοτελοπεπτίδιο του κολλαγόνου τύπου 1 (ντχ) – (δείκτης οστικής απορρόφησης)

Μέτρηση οστικής πυκνότητας – DEXA

 1. ΟΜΣΣ
 2. Αριστερού Ισχίου
 3. Δεξιού Ισχίου

Μέτρηση οστικής πυκνότητας – DEXA

 1. ΟΜΣΣ
 2. Αριστερού Ισχίου
 3. Δεξιού Ισχίου

Εξετάσεις Αίµατος – LAB

 1. Ουρία
 2. Κρεατινίνη
 3. ΤΚΕ
 4. CRP
 5. Ασβέστιο (Ca) ορού
 6. Αλκαλική φωσφατάση (ALP)
 7. Βιταµίνη D3 (25(OH) vit D3)
 8. Παραθορµόνη (PTH)
 9. Γενική αίµατος
  (Δωρεάν)

Μέτρηση οστικής πυκνότητας – DEXA

 1. ΟΜΣΣ
 2. Αριστερού Ισχίου
 3. Δεξιού Ισχίου

Εξετάσεις Αίµατος – LAB

 1. Ουρία
 2. Κρεατινίνη
 3. ΤΚΕ
 4. CRP
 5. Ασβέστιο (Ca) ορού
 6. Αλκαλική φωσφατάση (ALP)
 7. Βιταµίνη D3 (25(OH) vit D3)
 8. Παραθορµόνη (PTH)
 9. Ασβέστιο (Ca) ούρων 24ωρου
 10. Φώσφορος (P) ορού
 11. Μαγνήσιο (Mg) ορού
 12. Ολικές Πρωτεΐνες (TP)
 13. Αλβουµίνες (ALB)
 14. Οστεοκαλσίνη (NMID)
 15. Καλσιτονίνη ( CT)
 16. β Crosslap (CTX)
 17. Γενική αίµατος (Δωρεάν)

Έχετε απορίες;

Όλες οι προληπτικές εξετάσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν στο Διαγνωστικό Σταυρούλη. Οι εξετάσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν και χωρίς παραπεμπτικό γιατρού, ενώ οι αιματολογικές εξετάσεις γίνονται και χωρίς ραντεβού.

Για πληροφορίες σχετικά με τυχόν προετοιμασία που χρειάζεται πριν από κάποια εξέταση, μπορείτε να απευθυνθείτε στη γραμματεία.

ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ ΒΟΗΘΕΙΑ ?

Το καταρτισμένο δυναμικό μας περιμένει να σας εξυπηρετήσει
με τον καλύτερο δυνατό τρόπο!