Εξετάσεις Ούρων

Γενική Καλλιέργεια Ούρων

Για την εξέταση των ούρων είναι προτιμότερα τα πρώτα πρωινά ούρα μετά από σχολαστικό καθαρισμό των έξω γεννητικών οργάνων και η συλλογή τους σε αποστειρωμένο ουροσυλλέκτη. Τα ούρα μαζεύονται στο μέσο της ούρησης, χωρίς να διακόπτεται η ροή τους. Ειδικά για την καλλιέργεια, η συλλογή των ούρων πρέπει να γίνει πριν τη λήψη αντιβιοτικού.

Συλλογή Ούρων 24ωρου

Πετάμε τα ούρα της πρώτης πρωινής ούρησης και μαζεύουμε όλη την ποσότητα των ούρων κατά τη διάρκεια της ημέρας και της νύκτας καθώς και της πρώτης πρωινής ούρησης την επομένη. Κατά τη διάρκεια της συλλογής τα ούρα πρέπει να φυλάσσονται στο ψυγείο.

Προγραμματίστε το ραντεβού σας

Μάθετε περισσότερα για τις Εξετάσεις ούρων και προγραμματίστε το ραντεβού σας.