Έλεγχος Καρκινικών Δεικτών

Πρόκειται ουσιαστικά για ουσίες που παράγονται από τα καρκινικά κύτταρα ή από άλλους ιστούς ως αντίδραση στην παρουσία καρκίνου. Μπορεί να είναι πρωτεΐνες και ένζυμα που παράγονται από τα καρκινικά κύτταρα, αυξητικοί παράγοντες, ορμόνες, προϊόντα των μεταβολικών διεργασιών τους, ογκογονίδια κ.α.  
Ανιχνεύονται με ανοσοϊστοχημικές και μοριακές μεθόδους στο αίμα και σε άλλα βιολογικά υγρά και ιστούς.

Ο έλεγχος των καρκινικών δεικτών είναι το πρώτο στάδιο εξετάσεων όταν υπάρχει υποψία για καρκίνο. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια θεραπείας ενός ασθενή με καρκίνο, ελέγχονται τα επίπεδα των καρκινικών δεικτών για να εκτιμηθεί η ανταπόκριση του ασθενή στη θεραπεία και η πορεία της νόσου.

Μετά την καταπολέμηση του καρκίνου, τα επίπεδα καρκινικών δεικτών είναι σημαντικό να ελέγχονται συστηματικά για τυχόν υποτροπή του ασθενούς.

Νεοπλασματικοί Δείκτες:

Καρκινοεμβρυικό Αντιγόνο (CEA)
α-Φετοπρωτεΐνη (α-FP)
Ειδικό Προστατικό Αντιγόνο - PSA
Καρκινικό Αντιγόνο 125 (CA 125)
Καρκινικό Αντιγόνο 15-3 (CA 15-3)
Καρκινικό Αντιγόνο 50 (CA 50)
Καρκινικό Αντιγόνο 72-4 (CA 72-4)
Καρκινικό Αντιγόνο 21-1 (CYFRA 21-1)
Ειδική Νευρωνική Ενολάση (NSE)
Καρκινικό Αντιγόνο 19-9 (CA 19-9)
β-Χοριακή Γοναδοτροπίνη (β-HCG)

Έχετε απορίες;

Ενημερωθείτε για τον Έλεγχο Καρκινικών Δεικτών και κλείστε το ραντεβού σας σήμερα.