Μαγνητικής Τομογραφίας (1,5 Tesla)

Η μαγνητική τομογραφία είναι ένα από τα πιο σημαντικά εργαλεία πρόληψης και διάγνωσης καθώς προσφέρει υψηλής ακρίβειας απεικόνιση σχεδόν κάθε μέρους του σώματος. Πρόκειται για μια προηγμένης τεχνολογίας μη επεμβατική τεχνική απεικόνισης.

Ο υπερσύγχρονος μαγνητικός τομογράφος του εργαστηρίου μας (1,5 Tesla) καλύπτει όλες τις ανάγκες στη διαγνωστική μαγνητική τομογραφία ολοκλήρου του σώματος καθώς και τη διενέργεια ειδικών εξετάσεων, όπως μαγνητική αγγειογραφία, μαγνητική τομογραφία μαστών, πολυπαραμετρική μαγνητική τομογραφία προστάτη, φασματοσκοπία κλπ.

Ταυτόχρονα σε συνδυασμό με τον περιορισμό του χρόνου εξέτασης, τη μείωση του θορύβου και τη συνεχή οπτικοακουστική επικοινωνία του εξεταζόμενου με τον διαγνώστη βελτιώνεται σημαντικά η άνεση του ασθενή κατά τη διάρκεια της εξέτασης.

Υπερσύγχρονος εξοπλισμός με αναβαθμισμένο λογισμικό που εγγυάται υψηλή ακρίβεια αποτελεσμάτων.
Εντοπίζονται ύποπτες περιοχές που ενδεχομένως να υποκρύπτουν αρχόμενη καρκινογέννηση.
Η θεραπεία μπορεί να σχεδιαστεί με μεγαλύτερη ακρίβεια εφόσον ο ιατρός γνωρίζει ακριβώς και με λεπτομέρεις το πάσχον σημείο.
Μείωση χρόνου εξέτασης και μεγαλύτερη άνεση ασθενή χάρη στη μεγάλη διάμετρο του τομογράφου.
Αποτελεσματική μετεγχειρητική παρακολούθηση ασθενών.

Έχετε απορίες;

Ενημερωθείτε για όλες τις Απεικονιστικές Εξετάσεις και κλείστε το ραντεβού σας σήμερα.