Αιματολογικό

Οι αιματολογικές εξετάσεις μας επιτρέπουν να έχουμε μια γενική εικόνα της συνολικής λειτουργίας του σώματός μας και αποτελούν το πρωταρχικό εργαλείο διάγνωσης του θεράποντα ιατρού μας. Εντοπίζουν, ελέγχουν και προλαμβάνουν παθολογικές καταστάσεις εν τη γενέσει τους ενώ επίσης είναι πολύ χρήσιμες για τον έλεγχο και τη ρύθμιση τυχόν φαρμακευτικής αγωγής που λαμβάνεται από τον ασθενή.

Γενική Αίματος
Μικροσκοπική μελέτη επιχρίσματος περιφερικού αίματος
Μελέτη αιμοσφαιρινοπαθειών (μεσογειακή αναιμία, άλλες θαλασσαιμίες, δρεπανοκυτταρικά σύνδρομα κλπ)
Μελέτη αιμόστασης (έλεγχος διαταραχών πήξης)

Έχετε απορίες;

Ενημερωθείτε για όλες τις Εργαστηριακές Εξετάσεις και κλείστε το ραντεβού σας σήμερα.