Βιοχημικές Εξετάσεις Αίματος

Συνιστάται νηστεία 12 ωρών πριν την εξέταση. Οι ασθενείς μπορούν να καταναλώσουν όσο νερό επιθυμούν, καθώς δεν επηρεάζει το τελικό αποτέλεσμα της εξέτασης.

Προετοιμασία για Ειδικές Βιοχημικές Εξετάσεις

ΓΛΥΚΑΓΟΝΗ (GLYCA) : Ο εξεταζόμενος πρέπει να είναι νηστικός πριν την αιμοληψία τουλάχιστον 12 ώρες. Συνιστάται η ρύθμιση των επιπέδων γλυκόζης πριν τον έλεγχο της γλυκαγόνης. Χρησιμοποιείται πλάσμα (EDTA).

ΓΛΥΚΟΖΥΛΙΩΜΕΝΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗ (HbA l c): Επηρεάζεται από λήψη ασπιρίνης, μεταγγίσεις. Αφορά την παραμονή της γλυκόζης εντός των ερυθρών για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

ΣΙΔΗΡΟΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ (TIBC), ΣΙΔΗΡΟΦΥΛΛΙΝΗ (TRF): Ο εξεταζόμενος πρέπει να είναι νηστικός πριν την αιμοληψία, η οποία γίνεται πρωί. Σε περίπτωση που ο εξεταζόμενος βρίσκεται υπό θεραπευτική αγωγή η αιμοληψία γίνεται πριν τη λήψη της προγραμματισμένης δόσης.

ΦΕΡΡΙΤΙΝΗ: Απαιτείται 2ωρη νηστεία.

ΟΜΟΚΥΣΤΕΙΝΗ: Ο εξεταζόμενος πρέπει να είναι νηστικός 12 ώρες. Προτείνεται να αποφεύγεται η λήψη μεθοτρεξάτης, φαινυντοίνης, αντιεπιληπτικών, dopa, χολεστυραμίνης. Ακόμη απαγορεύεται η έκθεση σε Ν2Ο (αναισθησία). Λήψη αντισυλληπτικών ή ορμονοθεραπείες και εγκυμοσύνη μειώνουν τα επίπεδα στον ορό του αίματος. Έλλειψη B12 προκαλεί αύξηση των τιμών.

Προγραμματίστε το ραντεβού σας

Μάθετε περισσότερα για τις Βιοχημικές εξετάσεις αίματος και προγραμματίστε το ραντεβού σας.