Αυτοάνοσα Νοσήματα

Anti – DNA
Anti – ds - DNA
Anti – LKM
ASMA
ASTO ποσοτικο/ποιοτικό
B - 2 GPI
C-ANCA
CRP ποσοτικο/ποιοτικό
EMA
HLA Β27
IgA
IgE
IgG
IgM
Jo – 1
LE test
NSE
P-ANCA
PR3
RA test (Ποιοτικό/ Ποσοτικό)
Widal
Wright
Α1 μικροσφαιρίνη
ΑΝΑ
ΑΝΤΙ-GBM
ΑΝΤΙ-RNP
ΑΝΤΙ-SCL 70
ΑΝΤΙ-Sm
ΑΝΤΙ-SSA (Ro)
ΑΝΤΙ-SSB (La)
Αντιεπινεφριδιακά
Αντιινσουλίνης (ΙΑΑ)
Αντικαψιδιακά
Αντιμιτοχονδριακά ΑΜΑ
Αντιπηκτικό Λύκου
Αντισφαιρινικά
Αντισώματα Έναντι Νησιδιακών Κυττάρων Παγκρέατος (Αντι-ICA)
Αντισώματα Ενδογενούς Παράγοντα
Αντισώματα Υποδοχέων Ακετυλοχολίνης
Αντιφωσφολιπιδιακά (IgG & IgM)
Β2 μικροσφαιρινη
Γλουταμινική Αποκαρβοξυλάση (anti - GAD)
ΕΝΑ
Καρδιολιπίνες (IgG , IgA & IgM)
Σερουλοπλασμίνη
Συμπλήρωμα C3, C4
Συμπλήρωμα Ολικό (CH50)

ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ ΒΟΗΘΕΙΑ ?

Το καταρτισμένο δυναμικό μας περιμένει να σας εξυπηρετήσει
με τον καλύτερο δυνατό τρόπο!