Ιολογικός Έλεγχος

FTA-ABS (Fluorescent Treponemal antibodies-absorbed test))
Iός της Λοιμώδους Μονοπυρήνωσης (Epstein-Barr Virus IgG, IgM)
RPR (Rapid Plasma Reagin)
TPHA (Treponema pallidum Haemagglutination Assay)
Ανθρώπινος λεμφοτροπικός ιός τύπου Ι και ΙΙ (HTLV-I/II)
Ανίχνευση αντιγόνων, ιών και αντισωμάτων για Ηπατίτιδες Α,Β,C, D,E
Αντιεχινοκοκκικά Αντισώματα
Βρουκέλλα (Brucella IgG, IgA & IgM)
Ελικοβακτήριο του πυλωρού (Helicobacter Pylori IgG, IgA & IgM)
Έρπης (HSV-1 και HSV-2)
Ερυθρά (Rubella IgG, IgM)
Ιλαράς (Μeasles IgG , IgM)
Ιός της Ανεμοβλογιάς (Varicella IgG , IgA & IgM)
Ιό της ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας (Human immunodeficiency virus, HIV)
Κυτταρομεγαλοϊός ( CMV IgG, IgM)
Λιστέρια (Anti – LLO)
Μπορρέλια (Borrelia burgdorferi - Νόσος Lyme)
Μυκόπλασμα πνευμονίας (Mycoplasma pneumoniae IgG, IgM)
Παρωτίτιδα (Mumps IgG , IgM )
Σύφιλη (VDRL (Venereal Disease Research Laboratory)
Τοξόπλασμα GONDII (Toxo IgG, IgM)

ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ ΒΟΗΘΕΙΑ ?

Το καταρτισμένο δυναμικό μας περιμένει να σας εξυπηρετήσει
με τον καλύτερο δυνατό τρόπο!