Εικονική Κολονοσκόπηση

Μια σύγχρονη επαναστατική μέθοδος, που έχει τη δυνατότητα ελέγχου του παχέως εντέρου, την αξιολόγηση πληθώρας ευρημάτων και τον έγκαιρο εντοπισμό παθολογικών καταστάσεων σε λίγα δευτερόλεπτα.

Ο  υπερσύγχρονος αξονικός τομογράφος 64 τομών μας δίνει την δυνατότητα σε δευτερόλεπτα και χωρίς την ανάγκη αναισθησίας, να απεικονιστεί ολόκληρο το παχύ έντερο, αποφεύγοντας την επίπονη διαδικασία της συμβατικής κολονοσκόπησης. Ουσιαστικά ο ηλεκτρονικός υπολογιστής αναπαράγει ένα τρισδιάστατο μοντέλο του εσωτερικού της κοιλιάς και της πυέλου, το οποίο ο ακτινολόγος χρησιμοποιεί για να δει με ευκρίνεια το παχύ έντερο με έναν τρόπο σαν να «ταξιδεύει» εικονικά σε αυτό (virtual colonoscopy). Για να είναι «επιτυχής» η εξέταση απαιτείται καθαρισμός του εντέρου με ειδική προετοιμασία.

Ανώδυνη & εξαιρετικά γρήγορη διαδικασία
Απεικόνιση ολόκληρου του εντέρου ακόμα και τμημάτων που δεν είναι προσβάσιμα με την κλασική μέθοδο
Ίδια ευκρίνεια με την συμβατική κολονοσκόπηση
Καλή ανοχή των εξεταζομένων στην εξέταση
Απαιτείται ειδική προετοιμασία του εντέρου

Έχετε απορίες;

Ενημερωθείτε για την Εικονική Κολονοσκόπηση και κλείστε το ραντεβού σας σήμερα.