Πυελογραφία είναι η αξονική τομογραφία που ελέγχει το ουροποιητικό σύστημα, δίνοντας χρήσιμες πληροφορίες για τη λειτουργία και για την μορφολογία του. Η αξονική πυελογραφία πραγματοποιείται σε πολυτομικό αξονικό τομογράφο αφού προηγηθεί έγχυση σκιαγραφικού ενδοφλεβίως. Με την αξονική πυελογραφία ελέγχονται οι νεφροί, οι ουρητήρες, η ουροδόχος κύστη και γενικά όλο το ουροποιητικό σύστημα με τη χρήση τρισδιάστατων ανασυνθέσεων.

Ενδείκνυται για τον έλεγχο λειτουργίας των νεφρών
Ενδείκνυται για τον έλεγχο για καρκίνο του ουροποιητικού συστήματος
Ενδείκνυται για απεικόνιση των απομακρυσμένων μεταστάσεων
Η εξέταση είναι γρήγορη, εύκολη και ανώδυνη
Συνήθως απαιτείται πριν την εξέταση νηστεία κάποιων ωρών

Έχετε απορίες;

Ενημερωθείτε για την Αξονική Πυελογραφία και κλείστε το ραντεβού σας σήμερα.